Začátkem tohoto roku vláda vydala MyPlate, obraz ideální zdravé výživy na talíři spíše než ukládal do matoucí pyramidy. Ale je to opravdu ideální? Harvard vydal vlastní verzi zdravé talíře, která se říká, že je osvobozená od politiky týkající se masného a mléčného průmyslu.

Harvardská deska odstraňuje šálek mléka vedle tabulky USDA – což zřejmě znamená, že se jedná o mléko s každým jídlem – a přidá malou láhev oleje, která představuje zdravé oleje srdce. Obsahuje také mnohem více vysvětlujícího textu, který doporučuje celá zrna místo rafinovaného a specifikuje, že francouzské hranolky se nepovažují za zeleninu.

Walter Willett, předseda oddělení výživy na Harvardské škole veřejného zdraví, uvádí, že největším problémem s talířem USDA bylo zahrnutí mléka a volba nerozlišovat mezi různými typy bílkovin.

“Je to pravděpodobně směs vědy a silného vlivu ze zemědělských zájmů,” řekl a “to není dobrý recept na zdravou výživu.”

Přečtěte si více: Harvardova vlastní verze zdravé talíře kritizuje Boston Globe

Co si myslíte o Harvardově verzi zdravé talíře? Je to zlepšení?

Příbuzný: Sbohem pyramidy, Hello Food Plate

(Obrázek: Harvardská škola veřejného zdraví)