Jakiego słowa używasz w odniesieniu do ostatniego posiłku dnia? Niektórzy z nas mówią “wieczerzę”, a niektórzy z nas mówią “obiad”. Zauważyliśmy, że jest to coś regionalnego lub pokoleniowego i chcemy wiedzieć, co mówisz. Więcej o historii obiad przeciw kolacja poniżej…

Z technicznego punktu widzenia słowo “kolacja” odnosi się do lekkiego wieczornego posiłku, a “obiad” to bardziej oficjalny, obfity posiłek.

W czasach kolonialnych rolnicy byli zbyt zajęci, aby jeść trzy posiłki dziennie, więc jedli tylko śniadanie i kolację, a bogaci trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację. Wówczas obiad był obfitym posiłkiem, który jedliśmy w środku dnia, a kolacja była lżejszym posiłkiem, który jedli przed pójściem spać na wieczór..

W 1800 roku sprawy nieco się zmieniły. W domach wyższych klas, które zatrudniały kucharza lub sługę, podano obiad pod koniec dnia. Kolację zjadano po południu i był lżejszy posiłek. Zwykle były to bogate, hostowane przyjęcia i oczekiwano od nich obfitych posiłków, które trwały kilka godzin.

W średnich gospodarstwach domowych bez służby, obiad spożywano w środku dnia, a kolacja była ostatnim posiłkiem, z powodów praktycznych: zajęło dużo pracy, aby zapalić piec, więc po przygotowaniu śniadania gospodyni domowa pożary idą i gotują kolację. W ten sposób nie musiałaby codziennie rozpalać dwóch kominków i mogła skoncentrować się na innych pracach domowych i wychowywaniu dzieci. Ta praktyka dobrze działała z ludźmi, którzy podróżowali lub mieszkali w obozowiskach: pomyślcie o pionierskich pociągach wagonów i gorączkach złota.

Obecnie uważamy, że ludzie mówią tylko to, co mówią ich rodzice (lub inni). Co myślisz?

(Zdj .: Malowanie Fryderyka Cotmana, dostępne przez Easyart za 34,95 £)