(Image credit: Bytová terapie)

Otázka: Umím umístit zmrazené maso do mého pomalého sporáku?

Zasláno od Nancy

Editor: Nedoporučuje se vařit zmrazené maso v pomalém sporáku, protože hrozí nebezpečí, že škodlivé bakterie kontaminují maso před dosažením bezpečné teploty. Nejlepší místo k rozmrazení masa je v chladničce před vařením v pomalém sporáku.

  • Přečtěte si více: Pomalé sporáky a bezpečnost potravin na USDA

Čtenáři, co si myslíte?

Další otázka?