(Image credit: Martha Stewart)

Q: Hľadal som širokú škálu dobrých kontajnerov na skladovanie múky, cukru a podobne.

Po strašnej skúsenosti s mravcami hľadám koše, ktoré dobre tesnia. Chcel by som, aby nádoby boli dostatočne veľké na to, aby sa celý merací pohár ponoril.

Hľadám niečo trochu viac nadčasové, vyrobené zo skla, keramiky alebo dreva. Máte nejaké odporúčania, ktoré nebudú mať ďalšie 3 výplaty?

Poslané od michelle

Editor: Čitatelia, máte nejaké odporúčania pre veľkoformátové, vzduchotesné skladovacie zásobníky, ktoré sú cenovo dostupné a vyrobené zo skla, keramiky alebo dreva?

Ďalšia otázka?